برنامه‌نویس Python

توضیحات موقعیت شغلی

ما در شیپور به دنبال هم تیمی در موقعیت برنامه‌نویس Python هستیم. انتظارات ما از همکار جدیدمان شامل موارد زیر است:
 ایجاد و نگهداری سرویس های بک اند با استفاده از فریمورک های رایج (Django, FastAPI و...)


ایجاد مستندات سرویس ها و API 


تجربه کار با دیتابیس PostgreSQL


آشنایی با ElasticSearch و Redis


آشنایی با Docker


آشنایی با ابزار های تست (Locust, Robot Framework)

ارسال درخواست برای این شغل